World Scout Jamboree 2019

World Scout Jamboree 2019

Uppdaterad 2017-10-11

Under denna meny kommer vi att lägga upp all information som kommer och är av intresse för oss.

Anmälningar kommer att starta någon gång under februari 2018 är det nu sagt. Just nu ingen mer information om detta. Till en jamboree anmäler du dig själv det är inget kåren organiserar. Anmälan sker via respektive lands “kontingent”.

Ledning för svenska deltagandet i världsscoutjamboreen 2019

Jamboreen är öppen för alla som fyllt 14 år dagen då Jamboreen börjar men ännu inte fyllt 18 år när Jamboreen börjar.

Länk till 24th WSJ USA webbsida>>

Länk till 24th WSJ USA 2019 på facebook>>