Om Equmenia Rönninge

Equmenia Rönninge är en ideell förening som, på uppdrag av Equmeniakyrkan i Rönninge (Skogsängskyrkan), driver verksamheter för barn och ungdomar. Vi vill hävda den enskilda människans unika värde och stimulera till självständiga ställningstaganden och engagemang i samhällsfrågor.

Vi gör unga redo för livet

Som scout, tonåring och ledare får man vänner och kunskap att ta med sig hela livet.

Bli scout

Scouterna gör unga redo för livet! Vi lär genom att göra och växer av äventyr då vi leder oss själva och andra. I Scouterna får alla vara med.

Scouting är vår största verksamhet. 

Tonår

Tonårsverksamheten har legat på is, men kommer under VT 2022 tas upp igen.

UR (Ungdomsrådet)

Föreningen styrs av Ungdomsrådet och har ca 50 aktiva medlemmar.