Ungdomsrådet

Ungdomsrådet (UR) är Equmenia Rönninge’s styrelse och kommer att arbeta med att hålla budgeten för året och driva föreningen framåt.

Under året 2019 kommer arbete med ledarna att prioriteras, dels kommer flera yngre och nya ledare skickas på ledarutbildning och dels kommer vi inom organisationen utföra egna utbildningar.

HLR-påbyggnadskurs kommer att genomföras 24/4 2019 kl. 18-21

UR 2019 består av:

  • Anna Brandt (ordförande)
  • Jimmie Pedersen
  • Robin Eriksson Wiklander
  • Alexander Corin
  • Gustav Wänblom