Ungdomsrådet

Ungdomsrådet (UR) är Equmenia Rönninge’s styrelse och kommer att arbeta med att hålla budgeten för året och driva föreningen framåt.

Under året 2020 kommer arbete med ledarna att prioriteras, dels kommer flera yngre och nya ledare skickas på ledarutbildning och dels kommer vi inom organisationen utföra egna utbildningar.

UR 2020 består av:

  • Anna Brandt (ordförande)
  • Marcus Lindh
  • Robin Eriksson Wiklander (VT)
  • Alexander Corin
  • Gustav Wänblom
  • Selina Lundin