Ungdomsrådet

Ungdomsrådet (UR) är Equmenia Rönninge’s styrelse och kommer att arbeta med att hålla budgeten för året och driva föreningen framåt.

Ungdomsrådets arbete 2022
Allt arbete ska ske i samråd med verksamheter inom Equmenia Rönninge
Vi ska sträva efter:
– Fortsätta verka för föreningens utveckling
– Följa upp beslut från årsmötet
– Följa upp utredningen om om varför scouter eller ledare har slutat genom att ha ett större möte/möten om hur vi tillsammnas kan ändra det.
– Göra en manual som beskriver Equmenia Rönninges förening och dess roller samt vad som förväntas av en ledare/ledarscout i Equmenia Rönninge
– Arbeta för att få fram en likabehandlingsplan för Equmenia Rönninge.

UR 2022 består av:

  • Robin Eriksson Wiklander (ordförande)
  • Marcus Lindh
  • Hanna Lundberg
  • Ronnie Staxborn
  • Albin Lindetorp
  • Nils Daub