Medlemsavgifter

Medlemsavgiften är en avgift som alla i equmenia Rönninge — även ledare — betalar för att få vara med. Avgiften betalas per termin och ser olika ut beroende på vilken verksamhet man är med i, men bankgirot är detsamma.

Tänk på att det är mycket viktigt att betala in medlemsavgiften för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Extra viktig är avgiften för scouterna, då en betald medlemsavgift även betyder att scouten är försäkrad under scoutverksamheten på scoutdagarna samt under läger och hajker. Detta gäller självklart lika för alla equmenia Rönninges verksamheter.

En del av scoutavgiften går till Scouterna centralt. Avtal mellan Equmenia och scouterna gör att avgiften måste höjas lite varje år och är inget som vi kan styra över.

Önskas inbetalningskort är det bara att fråga närmaste ledare, och har ni några frågor angående avgifter kan ni kontakta kassören här.

Bankgiro

Equmenia Rönninge
5043-0016

Terminsavgifter

Summa, scouter/ledare: 390 kr/termin
Summa, barnkör: 150 kr/termin
Summa, fredagshäng: 150 kr/termin

Meddelande: “VT” eller “HT” (vårtermin eller hösttermin) + år, följt av scoutens för- och efternamn samt patrull (t ex “VT2022, Emma Andersson, Havsörnen”)

OBS! Det är mycket viktigt att meddelandet är korrekt för att kassören ska veta vem betalningen avser.

Andra avgifter

Hajker: 250 kr vid normal hajk, kan vara startavgifter vid Tassenatta och Kämpalek
Lägeravgifter är helt beroende på vilken typ av läger, dvs stort eller mindre. Också beroende på avstånd till lägerplatsen.