Räven

RÄVEN (kl. 18.15 – 19.45)

Höstterminen 2022

29 Aug.          Scoutstart i patrullerna

5 Sept.            Gemensam
12                    Såga sågar
19                    Ragninvöstebramas
26                    Hitta vilse

3 Okt.              Kniv
9 kl. 10.00     Scoutsöndag med märkesutdelning  (Samling 09.45)
10                      Kniv
17                      Kniv
22-23              Tassenatta med övernattning, mer info kommer
24                      Kniv
31                      Höstlov, ingen scout

7 Nov.              Mat
14                      Tillverkning
21                      En frallaförallafören-Lapprace
26                      JULMARKNADEN 12-17
28                      Eld

5 Dec.              Gemensam Scoutavslutning


Ledare:
Marcus Lindh marcus.g.lindh@gmail.com 070 627 38 34

Robin Wiklander rob.wiklander@gmail.com 070 839 05 15

Malin Lundberg malinlundberg03@gmail.com