Räven

RÄVEN (kl. 18.15 – 19.45)

Höstterminen 2023

Augusti

28                     Scoutstart i patrullerna

September

4                       Surr

11                     Axy & Vink

18                     Eld

25                     Materialvård

Oktober

2                       Karta & kompass

7-8                    Tassenatta 2023, Vingåker, mer info kommer på hemsidan

9                       Ragninvöstebramas

16                     Knopar

22                     Equmenia Gudstjänst (Samling kl 9:40)

23                     Mörkerspårning (Samling vi Cirkel K senast kl 18.15)

30                     Höstlov – INGEN SCOUT

November

6                       Matlagning

13                     Kök

20                     Sjukvård

27                     Lapprace

December

2                          JULMARKNADEN 12-17

4                      Scoutavslutning, gemensam

Ledare:
Marcus Lindh marcus.g.lindh@gmail.com 070 627 38 34
Robin Wiklander rob.wiklander@gmail.com 070 839 05 15
Malin Lundberg malinlundberg03@gmail.com 070 529 70 18