Patruller

Vi har fyra scoutpatruller i kåren. En patrull består oftast av 8-12 scouter och 2-3 ledare.

Klicka på en patrull för att se mer information om den.

Åldersindelning

Scouterna är indelade i fem ålderskategorier — Spårare, Upptäckare, Äventyrare, Utmanare och Rover. Vi i Rönninge har dock bara de fyra förstnämnda, eftersom vår ambition är att scouterna blir så kallade “ledarscouter” (hjälpledare) vid 16 års ålder, för att sedan bli ledare när de fyllt 18 år.

Åldersgrupper inom scout