Ungdomsrådet

Ungdomsrådet (UR) är Equmenia Rönninge’s styrelse och kommer att arbeta med att hålla budgeten för året och driva föreningen framåt.

Under året 2018 kommer arbete med ledarna att prioriteras, dels kommer flera yngre och nya ledare skickas på ledarutbildning och dels kommer vi inom organisationen utföra egna utbildningar. Utöver detta kommer UR att slutföra arbetet med en Krisplan för oss.

UR 2018 består av:

  • Anna Brandt (ordförande)
  • Magdalena Pettersson (kassör)
  • Jimmie Pedersen
  • Robin Eriksson Wiklander