Scoutstart 17/1-2022

Vi ser varmt fram emot att starta scouterna nu på måndag. Alla patruller kommer vara ute, så kom ihåg kläder efter vädret.

Ses kl: 18:15

Vi vill också påminna alla om att följa FHM nya riktlinjer och restriktioner. Är ni minsta snuvig uppskattar vi om ni stannar hemma.