Fredagshäng

Uppehåll under HT 2017 pga ledarbrist

Fredagshäng – VT2017
Till barnen!
Fredagar mellan kl 18 – 21 är kyrkan öppen för dig som går i åk 1 – 6.
Vi ordnar tillsammans olika aktiviteter, t.ex. filmkväll, pingis, grillkvällar, fika, sällskapsspel mm. Det är ni barn tillsammans med oss vuxna som bestämmer innehållet.

Till föräldrar!
Tanken bakom Fredagshäng är att barnen ska ha en trygg plattform att umgås på, där de kan ha roligt tillsammans med andra barn i vuxet sällskap.
Vi är några föräldrar i Skogsängskyrkan som upplever att det behövs fler trygga platser för barn att umgås på, därav Fredagshäng. Det arrangeras tillsammans med barnen olika aktiviteter såsom pingis, filmkvällar, grillkvällar, fika, sällskapsspel mm. Aktiviteterna följer barnens intressen och önskan inom ramen för vad som är möjligt.
Vi tar ut en medlemsavgift på 150 kr/termin, i den ingår även en försäkring då barnet är på fredagshäng, se equmeniaronninge.se.
Har du betalt medlemasvagift i annan grupp, exempelvis scout, så behöver du inte betala en gång till.
Om du som förälder vill medverka vid ett/flera tillfällen är du välkommen att höra av dig till mig.

Kontaktperson: Louisa Rongione 070-301 25 23 lisa@pl3.se